Vilkår og betingelser

BRUKERVILKÅR

For å handle på trendhuset.no må du registrere deg med fullt navn, addresse, telefonnummer og mail addresse.

Registreringen er gratis og uten forpliktelser. Vi lagrer dine personlige opplysninger på en trygg og sikker måte.For å unngå at uvedkommende har tilgang til ditt passord og misbruker dette, anbefaler vi at du ikke deler ditt personlige passord med noen.

For å handle hos trendhuset.no med kort eller faktura må du i følge kort- og kredittloven være fyllt 18 år. Er du 15 år må du ha fullmakt fra foresatte / verge.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Ved reklamasjon skal det foreligge bilde av produktet og emballasjen som det reklameres på og dette sendes til [email protected], sammen med ordenummer og ditt fulle navn. Ta gjerne vare på både varen og emballasjen til du hører fra oss igjen, dersom våre leverandører ønsker varen i retur

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder ved alle kjøp forbruker foretar i Trendhusets nettbutikk. Dersom det følger et angrerettskjema sammen med varene, er angreretten 14 på dager. Viss du ikke har mottatt dette skjemaet kan du selv finne det på http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=1097.

«Angrettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet ( jf. Angrerettloven §6, punkt e). Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skylder uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukeren side (jf. Angrerettloven § 12, punkt a). Returkostnadene bæres av forbrukeren ( Jf. Angrerettloven §15, førsteledd.»